A genome-wide association study reveals 2 new susceptibility loci for atopic dermatitis

Autor/innen

 • H. Schaarschmidt
 • D. Ellinghaus
 • E. Rodríguez
 • A. Kretschmer
 • H. Baurecht
 • S. Lipinski
 • U. Meyer-Hoffert
 • J. Harder
 • W. Lieb
 • N. Novak
 • R. Fölster-Holst
 • J. Esparza-Gordillo
 • I. Marenholz
 • F. Ruschendorf
 • N. Hubner
 • E. Reischl
 • M. Waldenberger
 • C. Gieger
 • T. Illig
 • M. Kabesch
 • X.J. Zhang
 • F.L. Xiao
 • Y.A. Lee
 • A. Franke
 • S. Weidinger

Journal

 • Journal of Allergy and Clinical Immunology

Quellenangabe

 • J Allergy Clin Immunol 136 (3): 802-806

DOI

doi:10.1016/j.jaci.2015.01.047