Hypoxie-Kammer der CRU

Probanden/Patienten

Link | Rekrutierende Studien der CRU / Recruiting studies of the CRU

 

Dr. Anja Mähler
Gruppenleitung

Kontakt

Clinical Research Unit
Experimental and Clinical Research Center
Lindenberger Weg 80
13125 Berlin
Deutschland

Telefon: +49 30 450 540 323
anja.maehler@charite.de